English Polski

Opinie o WMiI

  • WMiI »
  • Opinie o WMiI

Piotr Pilawski
Dla mnie studia na WMiI to przede wszystkim inspirujące zajęcia, ciekawi ludzie oraz świetna atmosfera. Wszyscy, którzy chcą się rozwijać i doskonalić, mają ogromne wsparcie ze strony Wydziału. Wiele szkoleń, konferencji, kursów, a wszystko po to, by pomóc w przyszłości zaistnieć na rynku pracy. Ale to co najgłębiej zostanie w moim sercu to kadra naukowa.Zawsze skora do pomocy, czuwająca nad indywidualnym rozwojem studentów, przyjazna i przede wszystkim ludzka.

Piotr Pilawski MAFIA 2007-2012, zdał w 2011r ostatnie 3 z 4 egzaminów aktuarialnych.

 

Karolina Dziedzic:
„Studia na WMiI UŁ mogą dać naprawdę wiele studentom, ale tylko pod warunkiem, że sami zainteresowani chcą osiągnąć coś więcej niż zdobycie tytułu magistra po pięciu latach. Szansą na wymarzoną pracę są państwowe egzaminy - potwierdzające zdobytą wiedzę - w zdawaniu których pomaga kadra i koła naukowe.
A możliwość usamodzielnienia się już na studiach dają liczne stypendia - motywacyjne, Ministra Edukacji Narodowej, z Kierunków Zamawianych, im. M. Kantona."

Karolina Dziedzic – MAFIA 2006-2011, zdała w 2010r ostatnie z 4 egzaminów aktuarialnych.


Wojciech Antoniak:
„WMiI to nie tylko sucha matematyka. Poza wykładami i seminariami Wydział oferuje także inne formy przyswajania wiedzy - dużą popularnością cieszą się obozy naukowe organizowane w przerwie letniej, liczne konferencje wyjazdowe i miejscowe czy też szkolenia i praktyki organizowane przez zewnętrzne firmy. Kierunki matematyczne uczą samodyscypliny i logicznego myślenia - rzeczy niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy”

Wojciech Antoniak – MAFIA 2006-2011, zdał w 2010r ostatnie z 4 egzaminów aktuarialnych


zamknij
Nadawca
Adresat