English Polski

Programy studiów

  • SK »
  • Programy studiów

Programy studiów

Analiza danych - studia inżynierskie (od 2015/2016)   

Informatyka

   -  studia stacjonarne

        I stopień

       II stopień

   -  studia niestacjonarne

        I stopień

       II stopień

 

Matematyka

   -  studia stacjonarne

        I stopień

       II stopień

   -  studia niestacjonarne

        I stopień

  • Matematyka finansowa i aktuarialna (od 2012/2013)
  • Matematyka finansowa (od 2013/2014)
  • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2010/2011)*

       II stopień

  • Matematyka finansowa i aktuarialna (od 2012/2013)
  • Matematyka ogólna (od 2014/2015)
  • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2010/2011)*

 * specjalności, na które nie jest prowadzony nabór kandydatów

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia uzupełniające (II stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia uzupełniające (II stopnia) profil ogólnoakademicki

 


zamknij
Nadawca
Adresat