English Polski

Opłaty za studia

  • SS »
  • Opłaty za studia

Wpłaty takie jak: opłaty za legitymacje i indeks, opłaty za dyplom, opłaty za praktyki powinny być wpłacane tylko i wyłcznie na rachunek bankowy UŁ:

Bank Pekao S.A. II o/ Łódź nr 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262, z tytułem przelewy: Opłata za ... - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ.

Pozostałe opłaty (za studia lub z tytułu powtarzania semestru/przedmiotu) należy wnosić na indywidualny wirtualny rachunek bankowy, który jest wysyłany jednorazowo przez Dziekanat Wydziału na początku każdego roku akademickiego.

 

 

 


zamknij
Nadawca
Adresat